Paragrafen

Lokale heffingen

In 2021 is de leidraad Invordering vastgesteld waarin o.a. de kaders voor de kwijtschelding 2022 zijn opgenomen.
Kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding.
Als een belastingplichtige (natuurlijke persoon), geen of weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te kunnen voldoen, kan onder voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De beoordeling wordt gebaseerd op het wettelijk vastgestelde toetsingsinkomen en –vermogen. Het kwijtscheldingspercentage wordt gebaseerd op de zogenaamde 100%-norm.

Kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding.

De geraamde kwijtscheldingen voor het jaar 2022 bedragen € 60.300, verdeeld over:

  • afvalstoffenheffing   € 34.400;
  • rioolheffing      € 25.900.

Door de stijging van de diverse tarieven is het bedrag waar kwijtschelding voor wordt verleend flink gestegen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47