Paragrafen

Lokale heffingen

In principe worden de tarieven gebaseerd op een taakstellende begrote opbrengst. Deze worden jaarlijks aangepast met areaaluitbreiding en een indexering voor dat jaar. Afwijkingen hierin worden bij elke belasting afzonderlijk gemeld.

Een wetswijziging verplicht de gemeenten om per 2022 de herwaardering van het onroerend goed uit te voeren op basis van oppervlakte (nu is de inhoud nog een bepalende factor). Dit grootschalige project heeft de kwaliteit van de gegevens binnen diverse Basisregistraties de BAG, BGT en Woz geoptimaliseerd.

In 2022 is de overgang naar de nieuwe belastingapplicatie Centric Belastingen volledig gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47